O VdS

Bezpečnost je věcí všech. Jen ten, kdo se cítí být v bezpečí, může kreativně pracovat, žít a vytvářet prostor pro nové nápady a koncepty. To platí jak pro podniky tak pro rodiny. VdS je nezávislá akreditovaná zkušebna a certifikační místo v oboru protipožární ochrany a ochrany proti vloupání. Ať už se jedná o podnikové trezory, protipožární trysky ve výrobních halách nebo protipožární kouřové detekce v soukromých domácnostech, VdS testuje zařízení až do nejmenšího detailu. Bezpečnost je tudíž měřitelná.

Pokud produkty, odborný personál a firmy obstojí ve všech testech, mohou dostat požadovaný atest VdS. Výborná kvalita potvrzená VdS. Znalci technické zkušebny na místě pravidelně posuzují protipožární ochranu a rizikové provozní situace. Tak zůstává bezpečnost stále aktuální.

Zprostředkování znalostí je učením o bezpečnosti: semináře a školení VdS nabízejí prostor pro výměnu zkušeností a diskusi: profesionální znalosti a bezprostřední ohlas. V nakladatelství VdS vycházejí směrnice pro pojištění majetku, které vznikají formou celoevropského konsenzu a jsou mezinárodně uznávané.