Historie VdS

„Budoucnost potřebuje minulost”

Německé pojišťovny velice rychle zjistily, že prevence je důležitá pro kontrolu rizik a jejich pojistitelnost. Již v roce 1908 německé pojišťovny založily „Inspekční oddělení pro sprinklery“, které je právem považováno za předchůdce dnešní Technické inspekce VdS. Od té doby počty instalovaných sprinklerových hasicích zařízení enormně narostly. Přestože na začátku a v průběhu první světové války instalace nových hasicích zařízení stagnovala, důležitost inspekční služby neustále rostla  a pro část hasicích systémů se kontrola a testování stala povinnou.

Stručné shrnutí

  • 1908 – Založení “Inspekčního oddělení pro sprinklery ” německými pojišťovnami
  • 1947 – Obnovení činnosti v návaznosti na přerušení činnosti během druhé světové války.
  • 1948 – Integrace inspekčního oddělení do nové organizace VdS (zastřešující organizace německého pojišťovnictví)
  • 2007 – Založení Zastoupení VdS v Šanghaji
  • Od roku 2009 je VdS zmiňováno / vyžadováno ve veřejných zakázkách v Číně, Hongkongu, Tchaj-wanu, Jižní Koreji, Indii a Malajsii.

Nepřetržitý růst technického oddělení pro ochranu proti požáru, oddělení proti vloupání a oddělení pojištění proti krádeži vedl v roce 1995 ke sloučení těchto tří pojistných sdružení do Verband der Schadenversicherer e.V. (VDS). V roce 1996 došlo ke spojení se sdružením pro životní pojištění (Verband der Lebensversicherer) a asociací německých pojišťoven (GDV – založeno 1948).

Technické oddělení bývalého sdružení pojištění majetku byly převedeny v roce 1997 na VdS Schadenverhütung GmbH. Zároveň došlo k začlenění registrované ochranné známky “VdS” do názvu firmy, protože se ochranná známka VdS stala všeobecně známou a byla považována za pečeť kvality výrobků a poskytovaných služeb. GDV (asociace německých pojišťoven) je jediným akcionářem společnosti VdS Schadenverhütung GmbH.

Dnes je VdS moderní firmou s více než 400 vysoce kvalifikovanými pracovníky a úspěšně čelí výzvám 21. století. Nabízí řadu špičkových služeb poskytujících bezpečnost a důvěru nejen v Německu a zbytku Evropy, ale stále více i na světových trzích.