Akustická poplašná zařízení (APZ)

Kromě ohlášení požáru spočívá druhý zásadní úkol požárního hlásiče ve včasném vyhlášení poplachu. Tato funkce může a v některých budovách musí být uskutečněna pomocí reproduktorů místo optických signálních zařízení. V případě nouze tak mohou být v budově vyhlašovány „pokyny pro návštěvníky a zaměstnance“, a to buď automaticky, nebo živě. Tato zařízení významně přispívají k cílenému vyklizení jednotlivých částí nebo celé budovy.

Díky tomu patří akustická poplašná zařízení ovládaná hlásičem požáru k poplašným zařízením v rámci techniky ohlašování nebezpečí. Akustické poplašné zařízení je tak součástí technického systému a vybavení podle stavebního řádu, které musí být v rámci procedury založené na stavebním právu zpravidla schváleno státem akreditovanými znalci před prvním uvedením do provozu.

Tato zkouška, kterou nabízí i Technická zkušebna, obsahuje také měření relevantních akustických parametrů, aby byla zajištěna požadovaná srozumitelnost mluveného slova a tím i spolehlivá informace pro ohrožené osoby.