Analýza rizik a prohlídky rizikových míst

Technická zkušebna nabízí pojistitelům, uživatelům a provozovatelům, ale i dalším zájemcům o téma protipožární ochrany širokou nabídku analýz a vyhodnocování požárních rizik z technického hlediska. Výsledkem analýz je posouzení specifických rizikových konceptů, které obsahují možná řešení rizik a doporučení pro požární prevenci a mohou tak přispívat ke zlepšení rizikových situací. První analýzy a vyhodnocování se u zadavatelů setkaly s mimořádným ohlasem.