Kontrola a podpora projektů již během jejich plánování

Specialisté Technické zkušebny poskytují podporu investorům již ve fázi plánování, a to při zkouškách konceptů, které jsou šity na míru individuálním potřebám a zajišťují adekvátní protipožární ochranu. Adekvátní protipožární ochranu je samozřejmě nutné chápat v mnoha případech jako smysluplnou kombinaci různých zařízení, jako např. klasické sprinklerové zařízení v kombinaci s elektrickou požární signalizací (EPS) a případně zařízením pro odvod kouře a tepla (ZKOT).

V takových případech by byly výchozí, resp. opakované zkoušky uskutečněny jako „kombinované zkoušky“. Při technické realizaci protipožárního zařízení se mohou ve všech fázích vyskytnout chyby. Chyby v konceptu se musí odstranit nejpozději ve fázi plánování. Obecně platí, že čím později jsou chyby odhaleny, tím hůře se odstraňují.