Kontrola nástěnných a venkovních hydrantů a stoupaček

Za účelem rychlého potírání požárů byla vyvinuta zařízení pro připojení hadic, nazývaná také nástěnné hydranty, která jsou velmi efektivní pro prvotní boj s požárem.

Aby bylo zkontrolováno plnění normativních požadavků u těchto zařízení, provádí Technická zkušebna vychozí i opakované kontroly.

Účinnost a provozní bezpečnost jsou hlavními hledisky, na něž se zkouška zaměřuje. Zařízení jsou zkoušena z technického hlediska, přičemž se mj. měřením zjišťují
a vyhodnocují veličiny, jako jsou průtoková množství a minimální a maximální provozní tlak.

Ve stále větší míře se u těchto zařízení vyžadují znalecké zkoušky na základě stavebního řádu.