Kontroly starších zařízení

Procesy stárnutí i atmosférické a provozní vlivy mají značné účinky na spolehlivost a účinnost sprinklerových zařízení. Opotřebení se týká zejména sprinklerů a potrubní sítě, které mohou být v rámci opakovaných kontrol podrobovány pouze optické kontrole zvnějšku.

Z tohoto důvodu předepisují platné směrnice podrobnější inspekci zařízení s mokrou soustavou po uplynutí 25 let a inspekci zařízení se suchou soustavou po uplynutí 12,5 roku. Kromě posouzení vnitřní části potrubí endoskopem a stanovení zbytkové tloušťky stěn pomocí ultrazvukového měření se odeberou vzorky sprinklerů, které jsou podrobeny kontrole funkčnosti v laboratořích VdS.