Kouřový test pro požární signalizaci v kritických prostorech

Ve velmi vysokých prostorech nebo prostorech se servery s vysokým stupněm výměny vzduchu může dojít k tomu, že je kouř vzniklý při požáru detekován příliš pozdě v důsledku silného naředění. Aby se v těchto kritických prostředích dala řádně a v souladu s praxí otestovat zabudovaná kouřová čidla, používá Technická zkušebna speciální kouřový generátor. Generátor vytváří testovací kouř pomocí pyrolýzy. Takto vytvořený kouř odpovídá kouři při skutečném požáru, aniž by však okolí bylo zatíženo účinky plamenů a zápachem po požáru.