Opakované kontroly

Trvalá funkčnost protipožárních zařízení i při změnách rámcových podmínek (např. změnách využití) stojí v popředí opakované zkoušky po uplynutí půlroku, resp. roku.

Jelikož jsou tyto opakované kontroly vyžadovány nejen ze strany pojistitelů ve smyslu technické kontroly pro pojišťovny, ale i ze strany stavebních úřadů na základě předpisů stavebního práva (např. nařízení o technických zkouškách), můžeme na přání tyto zkoušky provést v kombinaci. Samozřejmě zde může být motivačním prvkem i vlastní zájem o zajištění bezpečnosti.