Požární uzávěry

Požární uzávěry podle normy DIN 4102-5 jsou obecné konstrukční součásti jako samozavírací dveře a další samozavírací uzávěry (např. klapky, žaluzie, brány),
které jsou určeny k tomu, aby v uzavřeném stavu zabránily proniknutí ohně otvory, stěnami a stropy.

Požární uzávěry u přepravních zařízení
Tyto požární uzávěry jsou důležitou součástí bezpečnostních a protipožárních konceptů. Představují významné ochranné opatření proti následkům požárů např. v průmyslových provozech, na letištích a ve skladech. Tyto dveře, brány a klapky se přizpůsobují příslušnému typu přepravního zařízení a v případě požáru chrání otvory pro vedení přepravních nebo pojízdných pásů ve stěnách a stropech. Při jejich vedení protipožární stěnou jsou tyto požární uzávěry předepsány ze zákona.

Uzávěry se skládají z poplašného zařízení, ovládání volného pohybu a vlastního ochranného prvku proti ohni (např. klapky), jakož i ze zabezpečovacího zařízení s kontrolou uzavíracího prostoru, jehož součástí je požární hlásič, aktivační zařízení, zabezpečovací zařízení a kontrolní prvek (např. světelná závora).

Zkouška prováděná znalcem
Na základě ustanovení o registraci musí být zabudovaná požární uzávěra u přepravních zařízení v provozních prostorech převzata znalcem. Nezávislý znalec VdS ověří na místě kromě shody s registrací bezporuchovou činnost a bezvadné fungování zařízení, aby bylo zajištěno, že jednotlivé součásti zařízení jsou vzájemně koordinovány a mají permanentní součinnost.