Zaškolení osob pro práci s plynovými hasicími zařízeními

Hasicí zařízení v budově přispívají významnou měrou k ochraně osob a předmětů. Při skladování nebo zpracovávání některých látek (např. hořlavých kapalin) nebo při ochraně před speciálními riziky (např. prostory s výpočetní technikou) mohou mít plynová hasicí zařízení značné výhody oproti vodním hasicím zařízením.

Je však třeba vést v patrnosti, že při použití plynového hasicího zařízení může způsobit ohrožení zdraví koncentrace hasicího plynu buď sama o sobě, nebo ve spojení s nižší hladinou kyslíku v prostoru. Proto jsou nutná různá technická a organizační opatření vedoucí k ochraně osob. Důležitým opatřením je kromě technických faktorů každoroční školení osob, které má zaměstnancům vysvětlit možná nebezpečí vznikající při použití tohoto typu hasiv a seznámit je s potřebnými ochrannými opatřeními.

V rámci přejímek a revizí stabilních plynových hasicích zařízení zkoumají experti z VdS shodu hasicího zařízení s platnými směrnicemi. Navíc pracovníci VdS z prevence škod nabízejí, že společně s provozovatelem vypracují prakticky zaměřený ochranný plán a budou provádět zaškolování jeho zaměstnanců.