Znalecké posudky

U speciální technické problematiky protipožární ochrany ověřuje Technická zkušebna technické protipožární zabezpečení a vypracovává příslušné znalecké posudky. Tyto posudky se mohou týkat například vyhodnocení ochranných plánů nebo analýzy funkčnosti hasicího zařízení v případě škodné události nebo možnosti odstranění nedostatků.