Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení k povinnosti oznámení informace (upozornění o ochraně osobních údajů)

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje zpracováváme výhradně na základě zákonného ustanovení (GDPR/EU DSGVO). Přijali jsme technická a organizační opatření, která zajišťují dodržování předpisů o ochraně údajů nejen námi ale i našimi externími dodavateli.

Vaše práva

Ze zásady Vám náleží právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos dat, odvolání jakož i námitku se zpracováním.

V případě, že máte otázky ke zpracování Vašich osobních údajů, příp. k tématu ochraně údajů obecně, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů, který je pro Vás k dispozici i v případě stížností.

Kontakt s námi

Pokud s námi navážete kontakt, budou Vaše zadané údaje zpracovány pro účely daného dotazu a v případě souvisejících otázek u nás uloženy pár měsíců. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu dále nepředáváme.

Našeho pověřence pro otázky ochrany údajů zastihnete na:

Guido Hauer

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Straße 228
507 35 Köln

Tel.: +49 (0) 221 2858 80-31

Email: [email protected]

Využívání Google Analytics

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google Inc. (Google). Google Analytics využívají tzv. cookies, textová data, která jsou uložena na Vašem počítači a díky Vám analyzují užívání této webové stránky. Data zjištěná skrze cookies o Vašem využití této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášena a uložena na serveru Googlu v USA. Google využívá tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání webové stránky, k vytvoření reportů o webové aktivitě pro provozovatele webové stránky a k dalším účelům spojeným s využíváním webové stránky a využíváním internetu.

Google může předat tyto informace třetí osobě v případě, je-li to právně předepsáno nebo pokud je třetí strana zpracovává z pověření Googlu. Google nebude v žádném případě spojovat Vaši IP adresu s jinými daty společnosti Google Inc. Instalaci cookies můžete zamezit pomocí nastavení Vašeho softwaru prohlížeče. Kromě toho můžete vypnout shromažďování dat, která jsou generována skrze cookies a svázána s Vaším využitím webové stránky (vč. Vaší IP adresy), pro Google stejně tak jako jejich zpracování Googlem tím, že si pod následujícím odkazem stáhnete a naistalujete dostupný plugin prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zároveň Vás tímto upozorňujeme, že nebudete moci využívat v plném rozsahu některé funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich údajů Googlem výše popsaným způsobem a pro výše zmíněný účel.